Gerdab.IR | گرداب

داده‌نما/ کشور‌هایی که بیشترین تراکم جرائم‌ سایبری را دارند

داده‌نما/ کشور‌هایی که بیشترین تراکم جرائم‌ سایبری را دارند
تاریخ انتشار : ۲۱ آذر ۱۴۰۱

جرائم سایبری بخشی از جرائم اینترنتی هستند و شامل جرم‌هایی می‌شوند که در محیط سایبری رخ می‌دهند. در اینفوگرافی زیر آمار کشورهایی که بیشترین تراکم سایبری را دارند ببینید.

اینفوگرافی / آمار کشورهایی با بیشترین جرائم سایبری