Gerdab.IR | گرداب

رسوایی جنرال موتورز؛ خودروهای خودران کروز کودکان را تشخیص نمی‌دهد / خبرنما

تاریخ انتشار : ۲۴ آبان ۱۴۰۲

برطبق اسناد داخلی شرکت جنرال موتورز، خودروهای خودران این شرکت دارای نواقص متعددی هستند. خودروهای خودران کروز دارای دو ایراد اصلی است: عدم تشخیص صحیح چاله‌های بزرگ در جاده‌ها و مشکل در تشخیص کودکان و خطر زیر گرفتن آنها.