Gerdab.IR | گرداب

سن مناسب استفاده از تلفن همراه برای کودکان | مستند

تاریخ انتشار : ۱۳ اسفند ۱۴۰۲

فناوری به شکل کلی برای بچه‌ها مضر نیست، اما شرط سنی برای آن وجود دارد. آسیب استفاده از موبایل برای کودکان می‌تواند از طیف جسمی تا طیف روانی را در بربگیرد.

در همین رابطه بخوانید:

پرونده / سن موبایل برای کودکان