Gerdab.IR | گرداب

گرداب/ با هر ازدواج چه اتفاقي مي افتد؟

تاریخ انتشار : ۳۰ مرداد ۱۳۹۰

ازدواج موجب عفت چشم و پاكدامني مي شود و هر كسي كه امكان ازدواج ندارد براي فرو نشاندن آتش شهوت خود روزه بگيرد.

گرداب- با هر ازدواج كره زمين از شر خيلي از ناپاكي ها، جرم و جنايت، افسردگي، گناه و آفات مختلف آسوده مي‌شه...

ازدواج خاصيت هاي فراواني داره، هم براي زن و شوهر، هم براي جامعه...پيامبر اكرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «هر كه براي خدا ازدواج كند و براي خدا كسي را به ازدواج ديگري در آورد سزاوار ولايت و دوستي خداست.»

و فرمود: «اي جوانان! هر كدام كه مي توانيد ازدواج كنيد. زيرا ازدواج موجب عفت چشم و پاكدامني مي شود و هر كسي كه امكان ازدواج ندارد براي فرو نشاندن آتش شهوت خود روزه بگيرد.»