Gerdab.IR | گرداب

وبلاگ "خبرهای دانشجویی"؛

سفارت مجازی! آمریکای مجازی! اسرائیل مجازی!

تاریخ انتشار : ۱۱ آبان ۱۳۹۰

هم چنان منتظر هستیم تا از خانم کلینتون طرح های مجازی جدیدی در خصوص لیبرال دموکراسی مجازی!! آمریکای مجازی! و اسرائیل مجازی!! و... مطرح شود.

گرداب- "هیلاری کلینتون"، وزیر امور خارجه آمریکا در راستای تلاش برای بازسازی اعتبار از دست رفته دولت یک درصدی آن کشور، برای تحت الشعاع قرار دادن سالروز تسخیر لانه­ جاسوسی آمریکا در 13 آبان سال 1390، وعده طرح سفارت مجاری این کشور در ایران را مطرح کرده تا به خیال خود آن را مرکز جاسوسی قرار دهد و از تسخیر شدن آن نیز ممانعت کند؛ لکن به نظر می­ رسد این ایده نیز مانند طرح های وزیر خارجه سابق آمریکا در یک سزارین زودهنگام مرده به دنیا خواهد آمد و از هم اکنون محکوم به شکست مفتضحانه دیگری خواهد بود.

طرح وعده ایجاد سفارت مجازی آمریکا که نشان دهنده ناامیدی این کشور از رویارویی در فضای عینی است، تلاشی است تا آمریکا را از مخمصه بحران داخلی خود رها سازد و از سویی وزارت خارجه ناکام آمریکا را در پایان دوره ریاست جمهوری اوباما امیدوار به انتخاب مجدد کند.

در پی بازتاب نامطلوب و عدم موفقیت مصاحبه زنده و تلویزیونی خانم کلینتون با دو شبکه بی بی سی و صدای آمریکا، باید به وزیر خارجه و دستگاه دیپلماسی آمریکا با این طرح های ضربتی (اصطلاحاً یکهو)! دست مریزاد گفت و آنان را به خاطر این قبیل طرح های ابتکاری! مورد تشویق قرار داد!

هم چنان منتظر هستیم تا از خانم کلینتون طرح های مجازی جدیدی در خصوص لیبرال دموکراسی مجازی!! آمریکای مجازی! و اسرائیل مجازی!! و... مطرح شود.

خبرهای دانشجویی