Gerdab.IR | گرداب

متولی بازی‌های رایانه‌ای مشخص شد

تاریخ انتشار : ۱۹ آبان ۱۳۹۰

با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دیگر شاهد موازی‌کاری‌ها در زمینه بازی‌های رایانه‌ای نخواهیم بود.

به گزارش گرداب به نقل از فارس، جلسه 700 شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست محمود احمدی‌نژاد برگزار شد.

"محمدرضا مخبردزفولی"، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این خصوص گفت: «شورای عالی انقلاب فرهنگی از چند جلسه قبل وارد تحلیل وضعیت فرهنگی در بعد داخلی و بین‌المللی شده است که مقدمه تصویب سند مهندسی فرهنگی است.»

نقد و ارزیابی سومین گزارش ارزیابی وضعیت فرهنگی کشور
وی افزود: «در این جلسه سومین گزارش ارزیابی وضعیت فرهنگی کشور از سوی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد نقد و ارزیابی قرار گرفت و پس از جمع‌بندی این مبحث، در جلسه آتی وارد بررسی و تصویب سند مهندسی فرهنگی و پیوست فرهنگی خواهیم شد.»

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: «بنا بر نظر رئیس‌جمهور و با توجه به اهمیت حوزه‌های مختلف ذیل مهندسی فرهنگی نظیر سینما، موسیقی، کتاب و... اسناد مورد نیاز این مباحث همزمان با بررسی و تصویب سند مهندسی فرهنگی، به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهند رسید.»

بنیاد بازی‌های رایانه‌ای مرجع صدور مجوزهای بازی‌های رایانه‌ای شد
وی با اشاره به مصوبات جلسه امروز شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: «با تصویب شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه روز گذشته "حمایت و نظارت بر گسترش فرایند تولید، تأمین، واردات، صادرات، آماده‌سازی، تکثیر و صدور مجوز تولید و توزیع انواع بازی‌های کنسولی و رایانه‌ای" به بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای واگذار شد.»

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: «با این مصوبه شاهد سازمان‌دهی مناسب‌تری در عرصه بازی‌های رایانه‌ای خواهیم بود و دیگر شاهد موازی‌کاری‌ها در این زمینه نخواهیم بود.»