Gerdab.IR | گرداب

نقش زبان نامناسب بازی‌های ویدئویی در بروز خشونت

تاریخ انتشار : ۰۱ آذر ۱۳۹۰

تحقیقات جدید نشان می‌دهد که زبان به کار رفته در رسانه‌ها نیز نقش مهمی در این بروز خشونت در نوجوانان و جوانان دارد.

به گزارش گرداب، روزنامه "دیلی‌میل" در گزارشی به آثار مخرب بازی‌های ویدئویی اشاره کرد. بررسی دانشگاهی نشان می‌دهد خشونت در نوجوانان با زبان نامناسب و مستهجن تلویزیون و بازی‌های ویدئویی در ارتباط است.

در مطالعه اخیر که در مجله پزشکی "کپدیاتریکس" به چاپ رسید نشان می‌دهد اثرپذیری نوجوانان از زبان نامناسب بازی‌های ویدئویی همانند صحنه های خشونت بار می‌تواند سطح خشونت را در نوجوانان افزایش دهد. این در حالی است که پیش‌تر صحنه های خشونت آمیز این بازی‌ها به بروز خشونت در نوجوانان ارتباط داده می‌شد.
 
اثبات نقش زبان برنامه‌ها و بازی‌های ویدئویی در بروز خشونت
این اولین بررسی و مطالعه آمریکا در خصوص تاثیر زبان ناپسند و نامناسب است و از این پس نوع زبان فیلم و برنامه های تلویزیونی در طبقه بندی و دسته بندی آن نقش مهمی خواهد داشت. برای بررسی بیشتر محققان دانشگاه "بریام یانگ" به جمع آوری داده از 223 دانش آموز راهنمایی نمودند.

پروفسور "سارا کوین"، استاد دانشگاه، پس از بررسی اعلام کرد که یافته‌ها دال بر این هستند که آشنایی با زبان نامناسب با باورپذیری و کاربرد آن در ارتباط بوده و در نهایت منجر به خشونت فیزیکی و زبانی می‌گردد. دکتر کوین در ادامه گفت: «در مجموع تاثیر زبان تقریبا متوسط است. حتی مطالعه ای عکس بررسی قبلی انجام شد تا مشخص شود که کودکان خشن در مقایسه با دیگر کودکان بیشتر فحاشی می‌کنند و در اولین بررسی‌ها تاثیر رسانه‌هایی مانند تلویزیون حتی از لحاظ آماری نیز بیشترین درصد را در مقایسه با دیگر علل داشت.»
 
زبان نامناسب و فحاشی در رسانه‌ها خطرناک است
"برد بوشمن" کارشناس رسانه از دانشگاه اوهایو در این رابطه گفت: «این مطالعه نشان می‌دهد که زبان نامناسب و فحاشی در رسانه‌ها خطرناک است. کودکانی که در معرض آن قرار می‌گیرند آن را عادی دانسته و به همین خاطر منعی در استفاده از این نوع کلمات نیز نمی‌بینند. مضاف بر این احتمال توسل به خشونت در آن دسته از کودکانی که فحاشی می‌کنند بیشتر است. این یافته‌ها کمک شایانی به والدین، معلمان و پزشکان خواهد نمود.»
 
پروفسور کوین افزود: «هیچ کس برای ناسزا شنیدن به سینما نمی‌رود یا بعد از اتمام فیلم به خیابان نمی‌رود تا به مردم شلیک کند. اما فحاشی نقطه آغازی برای خشونت است. زمانی که نوجوانان با زبان ناسزا آشنا می‌شوند کلمات را برای خود تکرار می‌کنند و در نهایت به سمت رفتارهای خشونت آمیز سوق داده می‌شوند. »

منبع: فارس