Gerdab.IR | گرداب

کودکان، دستخوش بازی‌های رایانه‌ای

تاریخ انتشار : ۰۱ دی ۱۳۹۰

امروز صنعت تولید بازی‌های رایانه ای به یک ابزار با استعداد بسیار بالا به ویژه برای استفاده‌های سیاسی تبدیل شده است؛ بازی‌هایی که زیر نظر شرکتهای جاسوسی دنیا طراحی می‌شوند.