Gerdab.IR | گرداب

یک جدا شده از گروهک تروریستی رجوی:

۲۳ سال از زندگی‌ام در جهنم منافقین تباه شد

تاریخ انتشار : ۰۳ دی ۱۳۹۰

من طی بیش از دو دهه اشتباه کردم و جوانی ام، روحم، احساسم، عواطفم، خانواده ام، آزادی ام، خاکم و حتی انسانیتم در راه منافقین و منافع آنها فدا شد.

به گزارش گرداب، یک عضو سابق گروهک منافقین که به تازگی و در ابتدای ماه جاری از منافقین جدا شد، با اعلام انزجار از فریبکاری های سرکرده منافقین در طول سال های اسارتش در پادگان اشرف گفت: «با اعلام جدایی از منافقین، اعلام می کنم ۲۳سال از زندگی ام در جهنم رجوی تباه شد.»

وی که دوم آذر ماه و با فرار از پادگان منافقین در استان دیالی، به ۲۳ سال اسارت خود در این فرقه تروریستی پایان داد، گفت: «اذعان به اشتباه گناه نیست و انسان با اراده ای که دارد هر زمان می تواند تغییر کند.»

وی افزود: «من طی بیش از دو دهه اشتباه کردم و فریب شعارهای رجوی را خوردم و تا به خود آمدم دیدم در جهنم گرفتار هستم و راه بازگشت ندارم و جوانی ام، روحم، احساسم، عواطفم، خانواده ام، آزادی ام، خاکم و حتی انسانیتم در راه منافقین و منافع آنها فدا شد.»

وی در بیانیه اعلام جدایی خود از این فرقه نیز آورده است: «تف به این منافع پست و حقیر که نخواستند بگویند به بن بست رسیده اند، که نخواستند بگویند خانه را از پای بست ویران ساخته اند و صدها سوال بی پاسخ فریب خوردگان این فرقه را نیز بی جواب گذاشتند.»

این جدا شده از فرقه منافقین ادامه داد: «خوشحالم که در این سراب گم نشدم و آزاد و رها گشتم و با پشت کردن به گذشته سیاه و تلخ، به آینده ای زیبا و درخشان امیدوارم.»
 
منبع: هابیلیان