Gerdab.IR | گرداب

فتنه سبز به نقطه‌چین تبدیل شده است!

تاریخ انتشار : ۱۱ بهمن ۱۳۹۰

هوشمندي و تدبير حاكميت توانست جنبش سبز را زمين گير كند. حتي حصر موسوي و كروبي هم مشمول مرور زمان و فراموشي شد.

به گزارش گرداب، سه  تن از فتنه گران فراري مي گويند فتنه سبز از وضعيت جنبش به حالت نقطه چين تبديل شده و شوراي هماهنگي سبز نيز عمل اپوزيسيون را چند شقه كرده است.

راديو فرانسه در اين زمينه ميزگردي با حضور "رضا عليجاني" (گروهك ملي - مذهبي)، "محمدعلي توفيقي" (عضو مستعفي سازمان مجاهدين) و "محمدرضا يزدان پناه" (روزنامه نگار زنجيره اي) در پاريس ترتيب داد.

عليجاني در اين ميزگرد با اشاره به محدود شدن ارتباطات موسوي و كروبي، گفت: «اين اتفاق در مقطعي صورت گرفت كه جنبش به سمت حالت قفل شدگي پيش مي رفت. اينكه برخلاف ادعا، قيامتي نشد در قالب تحليل كلي تري است كه چرا جنبش به نتيجه نرسيد و از حالت خطي به نقطه چين تبديل شد؟»

وي ادامه داد: «به نظرم از يك منظر حتي محصور شدن كروبي و موسوي به نفع اين دو بود. در شرايطي كه جنبش رو به افول است، سران آن در حد يك فعال سياسي تقليل مي يابند و در چنين شرايطي زندان براي آنها بهتر از اين است كه آزادند اما كاري نمي توانند انجام دهند. در اين صورت سران به چهره سياسي (معمولي) تبديل مي شوند، يعني همان روندي كه خاتمي طي كرد.»

محمدعلي توفيقي نيز به راديو فرانسه گفت: «هوشمندي و تدبير حاكميت توانست جنبش سبز را زمين گير كند. حتي حصر موسوي و كروبي هم مشمول مرور زمان و فراموشي شد.»

وي با حمله به گروه موسوم به شوراي هماهنگي سبز (وابسته به اميرارجمند و مزروعي) گفت: «امروز بايد از آنهايي كه بيرون هستند و ادعاي رهبري جنبش را دارند پرسيد كه چه كرده اند؟ متاسفانه اين شورا از زماني كه به وجود آمده نه تعريف آن مشخص است و نه اعضاي آن و تشكيلاتي است كه از يك عملكرد شفاف برخوردار نيست، اما اگر بپرسيم توانسته اند گفتمان سران جنبش سبز را نمايندگي كنند يا خير؟ به نظرم بايد پاسخ داد خير! در سازماندهي تجمع ها هم ناموفق بوده اند.»

يزدان پناه هم در اين ميزگرد با اشاره به بي هدفي فتنه گران از اواسط آشوب هاي سال 88 مي گويد: «تجمع هاي خياباني به ويژه پس از روز قدس بي هدف بود و هيچ استراتژي مشخصي نداشت.»

وي اضافه كرد: «نهاد يا فردي كه حصر موسوي و كروبي را طراحي كرده بود از قرار معلوم مي دانست در نبود اين دو، افراد و گروه هايي ميدان دار مي شوند كه به شكل بالقوه و تاريخي توانايي دوشقه كردن جنبش سبز را داشتند. افرادي كه گفتمان جنبش اصلاح طلبي را نمايندگي مي كردند و اساسا عملكرد آنها كمترين هماهنگي و سنخيت را با كليت جنبش سبز و موضع و عملكرد كروبي و موسوي داشت. اين اتفاق در بلندمدت نه تنها توانست انرژي مخالفان را كاملا محدود كند بلكه در نهايت باعث شد در غياب كروبي و موسوي كساني به عنوان نمايندگان جنبش مطرح شوند كه از ابتدا سنخيتي با جنبش نداشتند.»

رضا عليجاني در ادامه اين ميزگرد به تمسخر موسوي پرداخت و گفت: «به تعبير يكي از فعالان سياسي كشور كه از نزديكان موسوي و كروبي است، آقاي موسوي مانند يك نقاش پست مدرن مي خواست عمل كند كه مي خواست رنگ را روي تابلو بپاشد و خودش رنگ بگيرد، خودش طرح بگيرد و نگاه پست مدرني به سياست داشت. در حالي كه جامعه ما يك جامعه در حال گذار بود. در جامعه اي كه نهاد حزبي و صنفي و اتحاديه هاي شغلي و كاري نداريم، بحث شبكه هاي افقي مانند بحث هاي پست مدرني است كه وارد جامعه اي مي شود كه به لحاظ تشكيلاتي عقب مانده و در حال گذار است. همين نقص به شوراي هماهنگي و كسان ديگري كه ادعاي رهبري جنبش را دارند منتقل شد.»

يادآور مي شود به علت متهم شدن مزروعي و اميرارجمند به اينكه پول هاي مفت آمريكا و اروپا را مي گيرند اما هيچ كاري انجام نمي دهند، اين دو نفر به اسم "شورا" بيانيه اي صادر و خواستار پياده روي سكوت شدند.
منبع: کیهان