Gerdab.IR | گرداب

وبلاگ "مبتلا"؛

تمام گزینه‌ها روی میز نیست!

تاریخ انتشار : ۱۸ بهمن ۱۳۹۰

کسی آن بالا دارد فرمان فتح خیبر می‌دهد که چیزی شبیه به ژنرال‌های شما ندارد!

گرداب- از کف خیابان انقلاب به کوخ سفید:

اعلی حضرت "اوباما"... کوخ نشین حلقه به گوش!

گمانم در محاسبات شما و اربابانتان اشتباه فاحشی رخ داده! این بار صدای امت ایران نه از صندلی پارک معلوم نیست کدام ملت و نه از دفتر بانک مرکزی که از کف خیابان های اطراف انقلاب دنیا را پر کرده!

برخلاف امید شما من میان این جمعیت بویی از کوفیان نمی شنوم! هرچه هست لبیک است و جان های برکف گرفته شده و تنها اذن جهاد مانده! کسی آن بالا دارد فرمان فتح خیبر می دهد که چیزی شبیه به ژنرال های شما ندارد!

من هرچه می گردم سردوشی و نشان های رنگین در هیبت حیدری اش نمی بینم اما از خدا که پنهان نیست از تو چه پنهان از همین فاصله هم چفیه اش پیداست و چقدر برای فرماندهی کل قوا برازنده ترش کرده. البته برای دیدن قوایش نیازی نیست هواپیمای جاسوسی بفرستی که انتهای قصه با بزرگترت بیایی برای پس گرفتنش و خودت را خرابتر کنی!

تنها کافیست یک بار دیگرحرف از تهدید بزنی تا ببینی فدائیان ولایت چطور در مقابلت صف می کشند! البته اعتراف می کنم  تمام گزینه های قوای امام ما روی میز نیست چون تنها گزینه این ها شهادت است آن هم با طعم پیروزی! همان که در قاموس تو و اربابان زرسالارت نمی گنجد و برعکسِ گزینه های واهی شما نه از فکر خزان زده تافلرها و فوکویاماها که از خون حسین علیه السلام صادر شده و تنها همین تک گزینه است که بیش از 1400 سال طومار تبار استکبار را در هم پیچیده و صدای خرد شدن استخوان های امثال تو را برای جماعت شیعه  عادی کرده!!!

این اواخر روزی سه وعده تهدید تحریم را نشخوار می کنی اما انگار یادت رفته که 33 سال قبل از تو "خمینی کبیر" فرمان تحریم شما را صادر کرده. ما اما فراموشمان نشده! این ها که امروز کف این خیابان ها می بینی سربازان در گهواره همان پیرند و امروز شعاع حق طلبی‌شان خیلی از جماران فراتر رفته و کم کم دارد امپراطوری شما را مچاله  می‌کند و دیر نیست که دیگر در همین کوخ سفید هم مجالی برای تنفس نداشته باشید!

همانا وعده ی خداوند حق است...

مبتلا