Gerdab.IR | گرداب

ایران به "گوگل" اخطار داد

تاریخ انتشار : ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۱

بازیچه قرار دادن فناوری های نوین در مباحث سیاسی از جمله اقدامات جدید دشمنان علیه ایران است که در این راستا "گوگل" بازیچه قرار گرفته است.

به گزارش گرداب، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت: ایران به "گوگل" اخطار داده که در صورت استفاده از واژه های جایگزین "خلیج فارس" از آنان شکایت خواهد کرد.

"رامین مهمانپرست" پیش از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران تاکید کرد: «بازیچه قرار دادن فناوری های نوین در مباحث سیاسی از جمله اقدامات جدید دشمنان علیه ایران است که در این راستا "گوگل" بازیچه قرار گرفته است.»

وی تصریح کرد: «به طور یقین چنانچه "گوگل" نام "خلیج فارس" را به درستی به کار نبرد با خسارت های زیادی از جانب مردم ایران روبرو خواهد شد.»

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود: «به طور حتم "گوگل" با این حرکت ناشایست خود با آسیب های زیادی روبرو خواهد شد، زیرا حذف نام "خلیج فارس" بازی با احساسات و واقعیت مردم ایران است.»

مهمانپرست در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت جزایر سه گانه ایران نیز گفت: «هزاران سال است که این جزایر به ایران تعلق دارد.»

وی تصریح کرد: «کشورهای منطقه باید در کاربرد واژه هایی که باعث ناراحتی مردم ایران می شود دقت کنند.»

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد: «کشور ایران اجازه هیچگونه دخالت کشور های منطقه در مباحث داخلی را نمی دهد.»

مهمانپرست با بیان اینکه کشورهای حاضر در 1+5 باید به مردم ایران احترام بگذارند، گفت: «دیدارهای مسئولین ایران در خصوص انرژی هسته ای در چارچوبی مشخص انجام می شود و ارزیابی ما از نشست عراق مثبت است.»

منبع: مهر