Gerdab.IR | گرداب

استخدام قاتل برای کشتن شخصیت‌های مجازی

تاریخ انتشار : ۱۹ دی ۱۳۹۱

برخی از پدرها در واکنش به رفتارهای وسواسی فرزندانشان در انجام کارهای مختلف، دست به کارهای مبهوت‌کننده‌ای می‌زنند، که البته شاید واکنش پدرهای چینی،‌ به ویژه آقای فنگ از دیگر پدرها عجیب‌تر باشد.

استخدام قاتل برای کشتن شخصیت‌های مجازی
به گزارش گرداب به نقل از همشهری آنلاین، پدری که به شدت از وابستگی شدید پسرش به بازی‌های رایانه‌ای خسته شده‌بود،‌ برای تغییر دادن شرایط و رهانیدن خود از تحمل این بازی‌ها اقدامی شگفتی‌آور انجام داده‌ است.

برخی از پدرها در واکنش به رفتارهای وسواسی فرزندانشان در انجام کارهای مختلف، دست به کارهای مبهوت‌کننده‌ای می‌زنند، که البته شاید واکنش پدرهای چینی،‌ به ویژه آقای فنگ از دیگر پدرها عجیب‌تر باشد.

پسر آقای فنگ که وسواس شدیدی به انجام یک بازی‌ رایانه‌‌ای خاص داشت،‌به شدت نافرمان و یاغی شده‌بود،‌ از این رو فنگ تصمیم گرفت قاتلی را استخدام کند تا شخصیت‌های بازی پسرش را با کمک وی به قتل برساند! پسر فنگ در دانشگاه از درسها عقب مانده بود و نتوانسته بود شغلی برای خود دست و پا کند. با این‌همه وی همواره خود را پادشاه بازیی رایانه‌ای خود خطاب می‌کرد.

از این رو فنگ تعدادی بازیگر حرفه‌ای بازی‌های رایانه‌ای را استخدام کرد تا با کشتن شخصیت‌های بازی رایانه‌ای پسرش، به ویژه شخصیت پادشاه،‌ غرور کاذب وی را نیز از بین ببرند. وی فکر می‌کرد با کشته شدن شخصیت‌های بازی رایانه‌ای پسرش، وی به تدریج خسته شده و از روی صندلی بلند خواهد شد و به دنبال کاری به خارج از خانه خواهد رفت.

با این‌ همه نتیجه این‌کار آن‌چنان که فنگ می‌خواست پیش نرفت،‌ زیرا پسرش صراحتاً اعلام کرد که اگر بازی نکند هم به دنبال یافتن کار از خانه بیرون نخواهد رفت و قصد دارد به دنبال یافتن همسری برای خود باشد.