تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر فضای سیاسی + آمار

تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر فضای سیاسی + آمار
تاریخ انتشار : ۰۸ اسفند ۱۳۹۱

"موسسه تحقیقاتی PEW" با انجام تحقیقی درباره تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر انتخابات گذشته آمریکا، این مطلب را در نتیجه گزارش خود آورده است که "فضای شبکه‌های اجتماعی در مورد سیاست، به طور وصف‌ناپذیری منفی‌است."

تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر فضای سیاسیبه گزارش گرداب، شاید صحبت در مورد اینکه شبکه‌های اجتماعی می‌توانند چه تاثیر منفی‌ای بر جهت‌دهی افکار انسان‌ها، خصوصا در جریان انتخابات داشته‌باشند، در بیان راحت باشد. امّا هنگامی که این صحبت‌ها پایه‌ای علمی و تحقیقاتی داشته‌باشند، خواننده بیشتر به آن اهمیت می‌دهد و آن را برداشت حزبی و سیاسی و نتیجه تحلیل‌های فردی نمی‌دانند.

"موسسه تحقیقاتی PEW" با انجام تحقیقی درباره تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر انتخابات گذشته آمریکا، این مطلب را در نتیجه گزارش خود آورده است که "فضای شبکه‌های اجتماعی در مورد سیاست، به طور وصف‌ناپذیری منفی‌است."

در قسمتی از این گزارش که در مورد تاثیر توییتر بر فضای انتخابات آمریکاست، چنین آمده است: "توییتر بدترین فضا را در زمان انتخابات داشته‌است، در این شبکه، هر هفته به عنوان بدترین هفته برای هر دو کاندیدا جلوه داده شده است."

در سایر رسانه‌های جمعی به غیر از توییتر، فیس‌بوک و نیز وبلاگ‌ها؛ فضای انتخابات به نسبت بهتر بوده است ولی در این دو شبکه اجتماعی و وبلاگ‌ها در طی 42 روز مورد بررسی، فضا بیشتر منفی بوده است تا مثبت.

این موسسه به سراغ دو شبکه خبری "MSNBC" و FOX"" نیز رفته است و آمار اخبار و پوشش خبری این دو رسانه را در طی دوران انتخابات مورد بررسی قرار داده است. بر اساس یافته‌های این تحقیق، درصد پوشش خبری این رسانه‌ها و میزان تاثیر آن بر مردم، وابسته به ایدئولوژی و سیاست‌گذاری‌های هر کدام از این شبکه‌های خبری در مواجهه با موضوع انتخابات بوده است.

تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر فضای سیاسی

"اریک مارشال" که یک حقوقدان آمریکایی است در مورد تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر فضای انتخابات چنین گفته است: "خطر گسترش شبکه‌های اجتماعی از این جهت است که چه کسی، چرا و چگونه اطلاعاتی را در اختیار کاربران این شبکه‌ها قرار می‌دهد."

وی در توضیح این جمله می‌گوید: "این مطلب که اطلاعات نادرست در این فضا سهوا و یا عمدا منتشر شود بسیار حائز اهمیت است. چرا که با توجه به مشغله بشر در دنیای امروز، این اطلاعات می‌تواند تاثیر مهمی در آموزش نادرست کاربران این شبکه‌ها داشته باشد. ضمنا به تبع این آموزش اشتباه، آن افراد نیز می‌توانند تاثیر نادرستی بر خانواده و جامعه اطراف خود بگذارند و این چرخه همین گونه قابل تکرار است."