Gerdab.IR | گرداب

تعرفه اتصال به شبکه ابری ابلاغ شد

تاریخ انتشار : ۲۹ شهريور ۱۳۹۴

شرکت ارتباطات زیرساخت، تعرفه اتصال متقابل - دو سویه - به شبکه ابری زیرساخت ارتباطی کشور را به شرکتهای مخابراتی و اینترنتی ابلاغ کرد.

به گزارش گرداب از مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۱۴ خود تعرفه اتصال به شبکه ابری زیرساخت ارتباطی کشور را تصویب کرد.
 
براساس این مصوبه موافقت شد این تعرفه ها در چارچوب قوانین و مقررات و پس از تایید مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت ارتباطات زیرساخت، به شرکتهای ارتباطی اعمال شود.
 
هم اکنون و با تایید صاحبان سهام شرکت ارتباطات زیرساخت، تعرفه های مصوب به شرکتهای اینترنتی ابلاغ شده است؛ بر همین اساس برای هر لینک E۱ داخل استانی یا بین استانی متصل به سوییچ های  SC و pc شرکت زیرساخت، میزان تعرفه با حداقل کارکرد ۳ میلیون ریال در ماه به تصویب رسیده است.
 
همچنین حداقل تعرفه اتصال به ابر زیرساخت به ازای هر STM۱ داخل استانی یا بین استانی متصل به سوییچ های SC و pc ، بیست و چهار برابر تعرفه حداقل E۱ و معادل ۷۲ میلیون ریال تعیین شده است.
 
این تعرفه ها از اول فروردین سال جاری اعمال می شود.