Gerdab.IR | گرداب

حقه ای به نام هرز خوانی درفضای مجازی

تاریخ انتشار : ۱۲ مهر ۱۳۹۴

سایت های بسیاری دراینترنت وجود دارند که به دلیل مطالب زیاد پای پدیده هرز خوانی را به میان آورند.

به گزارش گرداب از باشگاه خبرنگاران جوان ؛ کتاب همان یاردیرینه همیشگی است که همه ما کم وبیش با آن آشنا هستیم وتاکنون تعداد بسیاری ازکتاب های مختلف رامطالعه کردیم.
 
دردهه های اخیر با ورود فضای مجازی درزندگی مانحوه مطالعه ونوع ساختار کتاب ها نیز تغییرکرده است به طوری که کاربران ساعت ها از وقت خود را در شبکه های اجتماعی ومطالعه دراین فضا می گذراندند.

اگر نگاهی برگذشته وسالیان قبل بیاندازیم،متوجه می شویم که کتاب های نوشتاری دوست همیشه ما بودند وبامطالعه آن مطالب مفیدی در ذهنمان هک وسالیان متوالی درحافظه ما ماندگار میشد.
 
درحقیقت هنوز هم بسیاری از مطالب آن روزها درذهنمان نقش بسته است ومی توانیم تجربه خود را دراختیار دیگران بگذاریم .
 
اما متاسفانه این روزها باوجود اینکه کتاب های بسیاری رامطالعه می کنیم مطالب آن مانند گذشته ماندگار نیست وفراراست. اینجاست که پای پدیده ای به نام هرز خوانی به میان می آید.
 
سایت های مختلف باموضوع های گوناگون درشبکه های اجتماعی وفضای مجازی وجود دارد ،هنگام مطالعه این موضوع باکلما تی ظاهرفریب که مدعی اند اطلاعات بسیاری رادرخود ذخیره کرده اند ، مواجه می شویم.
 
مطالبی که در قالب موضوع های مختلف خبری، اجتماعی ، فرهنگی و..... فاقد اطلاعات مفید وماندگار دراذهان عمومی ودر حقیقت فرار هستند.
 
این روزها بسیاری از کاربران وقت خود را درسایت های مختلف در اینترنت و گوشی های همراه خود می گذراندند.
 
خبرنگار اخبار داغ فضای مجازی به میان شهروندان رفت تا از نزدیک پیگیر این موضوع شود.
 
شهروندی در پاسخ به اینکه آخرین مطلب پند آموزی که در اینترنت خواندید چه بود، گفت: آنقدر حجم آن زیاده که در ذهنم باقی نمانده است.
 
شهروندی دیگر اظهار کرد: هنگام مطالعه کتابهای مجازی توجه ای به مطالب وموضوع ندارم به همین دلیل در ذهنم باقی نمی ماند ، من مطالعه کتاب های نوشتاری راترجیح می دهم.
 
حال بانگاه دقیق تر به این موضوع پی خواهیم برد که مطالعه کتاب های نوشتاری ومجازی بایکدیگر متفاوت است .
 
شاید همه ما با این جملات مواجه شده باشیم که مطالعه ، مطالعه است وفرقی نمی کند چه مطلبی را بخوانیم وباید هرکتابی رابه طور ختم یکبار خواند، البته این جمله نیز یکی از مطالب هرز است.

حقه ای به نام هرز خوانی درفضای مجازی 
 
خبرنگارما این موضوع را با لبیبی جامعه شناس واستاد دانشگاه درمیان گذاشت، وی درپاسخ تصریح کرد: درشبکه های اجتماعی وفضای مجازی تعداد سایت های خبری وجود دارد، متاسفانه برخی از این سایت به جای اینکه تولید کننده خبر باشند اقدام به کارکپی می کنند، این سرعت انتقال اطلاعات در فضای مجازی ،اندیشه راتحت تاثیر قرار می دهد وما رادچار خود باوری کاذب می کند.
 
وی افزود: هنگام مطالعه سایتهای خبری در فضای مجازی فکر می کنیم همه چیز را می دانیم چراکه به راحتی دراختیار داریم، اما این درحالی است که مطالعه جایگاه خاص خود رادارد وهنوز هم در برخی از کشورها کتاب های نوشتاری وکاغذی جایگاه خود را حفظ کرده است.
 
حدود 20 سال از نخستین ارتباط ما با فضای مجازی می گذرد، سالهایی که دراندیشه آن بودیم که با مطالعه کتابهای مجازی اطلاعات مفید بسیاری را به دست آوردیم غافل از اینکه این اطلاعات کمتراز 24ساعت در ذهن ما باقی مانده وبه قدری فرار است که حتی کوچکترین واژه ای را به یاد نخواهیم آورد، به طوری که فضای مجازی همان قدر که ما رااز فضای مجازی مطالعه دور کرده به همان میزان نیز به حس اهل بودن نزدیک کرده است.
 

بایک نگاه سرانگشتی پی به این موضوع خواهیم برد درست است که از آخرین کتاب کاغذی که تاکنون خواندیم سال ها می گذرد اما هنوز دیر نشده ..... ، پس بیاییم به جای ریز خوانی یا هرز خوانی بادر دست گرفتن یک کتاب کوچک مطالعه ای درست و هدفدار را شروع کنیم .