ناتوانی فیس بوک برای حذف عکس‌های نامناسب از کودکان

ناتوانی فیس بوک برای حذف عکس‌های نامناسب از کودکان
تاریخ انتشار : ۱۹ اسفند ۱۳۹۵

فیس بوک نتوانسته جلوی ارسال عکس‌هایی از کودکان با هدف سوءاستفاده از آنها را بگیرد و به همین علت مورد انتقادهای شدید قرار گرفته است.

به گزارش گرداب،این شرکت مدعی است از فناوری پیشرفته ای استفاده می کند تا از به اشتراک گذاری عکس های کودکان در این شبکه اجتماعی برای سواستفاده هرزه نگاران جلوگیری کند. اما ظاهرا این فناوری قادر به نشخیص دقیق عکس های عادی کودکان از عکس هایی که با هدف سواستفاده منتشر می شوند نیست.

اگر چه سیستم ارسال گزارش در مورد عکس های نامناسب از کودکان در فیس بوک بهتر شده، اما این سیستم هنوز کامل نیست و بررسی ها نشان می دهد هنوز در فیس بوک عکس هایی میان هرزه نگاران با هدف سوءاستفاده جنسی از کودکان منتشر می شود و این شبکه اجتماعی نتوانسته آنها را شناسایی و حذف کند.

شبکه بی بی سی که اولین بار این خبر را منتشر کرده می گوید موارد متعددی از وجود این عکس ها را به فیس بوک گزارش کرده، اما عکس های یاد شده هنوز از این شبکه اجتماعی حذف نشده اند. بی بی سی می گوید از دکمه ارسال گزارش فیس بوک برای ارسال اطلاعات در موارد این چنینی استفاده کرده تا وجود 100 عکس با چنین مشکلاتی را به مدیران فیس بوک گزارش دهد. اما عکس های جنسی مذکور هنوز در فیس بوک قابل دسترس هستند.

بعد از پیگیری های مکرر فیس بوک تنها 18 عکس از این عکس های هرزه نگارانه را پاک کرده و این وضعیت نشانگر جدی بودن خطراتی است که کودکان در صورت استفاده از فیس بوک با آنها مواجه می شوند. کارشناسان می گویند کارآیی سیستم یاد شده زیر سوال رفته و فیس بوک باید برای حل این مشکل فکری بکند.