Gerdab.IR | گرداب

حمله باج افزاری به مارشال‌های آمریکا

حمله باج افزاری به مارشال‌های آمریکا
تاریخ انتشار : ۰۹ اسفند ۱۴۰۱

سرویس مارشال‌های آمریکا در جریان یک حمله باج افزاری، با رخنه امنیتی روبرو شد که اطلاعات حساس این نهاد انتظامی را به خطر انداخت.

به گزارش گرداب، درو وید، رئیس دفتر روابط عمومی سرویس مارشال‌های آمریکا در ایمیلی به رویترز اعلام کرد این سرویس، وزارت دادگستری آمریکا را از رخنه امنیتی مذکور مطلع کرده است. سیستم‌های آلوده شده، حاوی اطلاعات مهم اجرایی از جمله نتایج فرآیندهای حقوقی، اطلاعات اداری و اطلاعات شخصی قابل شناسایی متعلق به سوژه‌های تحقیقات سرویس مارشال‌های آمریکا، اشخاص ثالث و بعضی از کارمندان این سرویس بودند.

سرویس مارشال‌های آمریکا که به امور زندانیان فدرال رسیدگی کرده و فراری‌ها را دنبال می‌کند، ۱۷ فوریه این باج افزار و سرقت اطلاعات را شناسایی کرد و فرآیند قطع کردن دسترسی سیستم‌های آلوده به شبکه، بر فعالیت این نهاد تاثیر گذاشت.

بر اساس گزارش رویترز، سرویس مارشال‌های آمریکا یک نهاد انتظامی است که زیر نظر وزارت دادگستری فعالیت می‌کند. وزارت دادگستری آمریکا، تحقیقات درباره این واقعه را آغاز کرده است.