Gerdab.IR | گرداب

تدابیر عملیات‌های سایبری آمریکا برای 2016 ـ 2028 + سند

تاریخ انتشار : ۰۲ شهريور ۱۳۹۰

در طرح ارتش آمریکا برای عملیات‌های سایبری بین سال‌های 2016 الی 2028 سه بعد مختلف مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته است.

به گزارش گرداب، در طرح ارتش آمریکا برای عملیات‌های سایبری بین سال‌های 2016 الی 2028 سه بعد مختلف مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته است. این سند 72 صفحه‌ای که در اوایل سال 2010 تنظیم شده است،‌ طرح عملیات‌های سایبری و امکانات مورد نیاز آمریکا برای سال‌های 2016 الی 2028 را ارائه می‌دهد.


این سند نشان می‌دهد که واژگان کنونی ارتش آمریکا در این زمینه، از ‌جمله عملیات‌های شبکه‌های رایانه‌ای، جنگ الکترونیک و عملیات‌های اطلاعاتی، به مرور زمان به شدت ناکارآمد خواهند شد.

از این رو، به منظور پرداختن به این چالش‌ها، سه بعد یکپارچه از حیطه عملیاتی معرفی و مورد بحث قرار گرفته‌اند. هر یک از این سه حوزه دارای یک سری منطق‌های معمول خود بوده و نیازمند تمرکز بر ایجاد راه‌کارهای موثر است. در این سند این سه بعد این چنین تعریف شده‌اند:

بعد اول: نزاع روانی خواسته‌ها با دشمنان کینه‌توز، فرقه‌های جنگ‌طلب، گروه‌های جنایتکار و مخالفان بالقوه.

بعد دوم: درگیری استراتژیک که شامل حفظ دوستان داخلی، به دست آوردن هم‌پیمان خارجی و پشتیبانی یا همدلی در انجام مأموریت است.

بعد سوم: رقابت بین سایبر و الکترومغناطیس که شامل کسب،‌ حفظ و بهره‌وری از مزیت‌های فناوری است.

ابعاد اول و دوم این طرح بر روی این متمرکزند که چگونه فرماندهان و کارکنان از قدرت اطلاعات استفاده می‌کنند تا بتوانند مأموریت‌های خود با موفقیت انجام دهند. بعد سوم بر کسب و حفظ مزیت در وسایل همگرای فضای سایبری و طیف الکترومغناطیس متمرکز است. این سند مدعی است که ساختار ارتش آمریکا برای پیشی گرفتن از دشمنان و ناکام گذاشتن آنها در این عرصه به خوبی در این سه بعد تعبیه شده است و می‌تواند در رسیدن به نتایجی کمک کند که باید با اقداماتی یکپارچه در سطوح تاکتیکی، عملیاتی و استراتژیک به آنها نائل شد.

بر اساس این طرح، عملیات‌های اطلاعاتی، تمامی این سه بعد را در بر می‌گیرد، اما با این حال اصطلاحی است که هر روز بر وزن آن افزوده شده و به هر نوع استفاده از اطلاعات اشاره دارد. عملیات‌های شبکه‌های رایانه‌ای و جنگ الکترونیک به تنهایی قادر به شرح کل حوزه رقابتی بین سایبر و الکترومغناطیس نیستند. از این رو، در این طرح دست به یک کمپین جامع زده شده است تا به طور کامل به شرح هر یک از این ابعاد پرداخته شود. دو بعد نخست (نزاع بین خواسته‌ها و درگیری استراتژیک) در یک بافت مجزا به بحث گذاشته می‌شود.

این سند در بعد سوم، یعنی رقابت بین سایبر و الکترومغناطیس، به شرح و بررسی جنگ الکترونیک، عملیات‌های شبکه‌های رایانه‌ای و سایبر می‌پردازد. همچنین این سند نخستین گام در راستای تفهیم عمومی این مطلب است که چطور ترقی‌های فناوری به محیط عملیاتی انتقال داده می‌شود، چطور رهبران باید در مورد عملیات‌های فضای سایبری فکر کنند، چطور باید آنها کل عملیات‌های خود را به صورت یکپارچه درآورند و اینکه به کدام امکانات نیاز است.

این سند همچنین ابزاری برای شناسایی راه‌حل‌های مبتنی بر پیامد، متمرکز بر یکپارچگی و بر اساس اطلاعات گرفته‌شده از منابع است که به ارتش آمریکا این امکان را می‌دهد تا بتواند بر رقابت بین سایبر و الکترومغناطیس فائق آید.

برای دریافت سند اینجا کلیک کنید.

منبع: مشرق