Gerdab.IR | گرداب

گویا نیوز:

خاتمی با رای خود، تقلب در انتخابات گذشته را نفی کرد

تاریخ انتشار : ۱۵ اسفند ۱۳۹۰

خاتمی رای خود را به صندوق انداخت و بدین ترتیب فراتر از آنکه در عمل، کل مدعای خود و جریانی مبنی تقلب در انتخابات گذشته که او خواسته یا ناخواسته نماد فکری و سیاسی آن به شمار می آید، را نفی کرد.

به گزارش گرداب، سایت گویانیوز، روز دوشنبه 5 مارس (15 اسفند) با اشاره به رای دادن خاتمی در انتخابات مجلس شورای اسلامی نوشت: حکومت جمهوری اسلامی مانند تمام نظام های حکومتی دیگر جهان یک نظام ایدئولوژیک است با این تفاوت که بر مبنای یک ایدئولوژی آسمانی و نه زمینی (دین اسلام و مذهب شیعه اثنی عشری) بنا نهاده شده است. در این نظام از روز نخست مشروعیت حکومت همزمان مشروعیتی آسمانی و زمینی بود. رهبران جمهوری اسلامی و روحانیت شیعه اگرچه عنوان می کردند که حکومت جدید بر مبنای دین اسلام و شرع مقدس بنا شده و به همین علت مشروعیتی آسمانی دارد، اما در عین حال حضور توده های مردم در مناسبت های مختلف سیاسی و اجتماعی را شاهدی بر مشروعیت زمینی آن می دانستند.

این سایت ادامه داد: این در حالی بود که آنچه از جنبش سبز در بخش های مختلف آن باقی مانده، تلاش های تبلیغاتی زیاد اما نه چندان موثری را برای تحریم انتخابات از ماه ها قبل آغاز کرده بودند. آنها نیز برای به نمایش گذاردن فقدان مشروعیت حاکمان فعلی و انتخاباتی که قرار است آنها برگزار کنند، بر چند نکته کلیدی انگشت می گذاشتند. نخست تاکید فراوان بر تقلب سازمان یافته و برنامه ریزی شده در انتخابات قبلی ریاست جمهوری و حتمی بودن تکرار این تقلب در انتخابات مجلس. دوم غیر رقابتی، غیر آزاد و ناسالم بودن انتخابات پیش رو و سوم پا گذاشتن بر خون شهدای جنبش سبز و هزینه های فراوانی که زندانیان سیاسی و خانواده های آنها در سال های اخیر برای اعتراض به نتایج انتخابات پرداخته اند.

گویانیوز در مورد جایگاه خاتمی در برنامه های فتنه 88 نوشت: در غیاب میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، این سید محمد خاتمی بود که در این راه به یکی از چهره های اصلی اصلاح طلبان طرفدار تحریم انتخابات و برخی از جریان های درونی جنبش سبز تبدیل شده بود. موضع گیری های او درباره انتخابات به خصوص آنجا که بوی تحریم و عدم مشارکت از آنها به مشام می رسید در سایت های سبز برجسته و بر هماهنگی میان مواضع خاتمی با موسوی، کروبی و رهنورد به شدت تاکید می شد. سایت های سبز و اصلاح طلبان طرفدار خاتمی که گردانندگان این سایت ها هستند، بی توجه به تفاوت های فاحش روشی و منشی، همواره از محمد خاتمی به عنوان یکی از رهبران جنبش سبز در کنار میرحسین موسوی و مهدی کروبی نام می بردند و او را یکی از همراهان این جنبش عنوان می کردند.

این سایت بدون اشاره به حمایت های همه جانبه مردم از جمهوری اسلامی در مناسبت های مختلف همچون 9 دی که بزرگترین عامل مشروعیت بخشی به یک نظام حکومتی است، افزود: آنچه در نهایت اتفاق افتاد اما این بود که سید محمد خاتمی، رئیس جمهور دوران اصلاحات، چهره محوری جریان اصلاحات، از معترضان به نتایج انتخابات دهم ریاست جمهوری و یکی از رهبران ادعایی جنبش سبز، در انتخابات شرکت کرد، رای خود را به صندوق انداخت و بدین ترتیب فراتر از آنکه در عمل، کل مدعای خود و جریانی مبنی تقلب در انتخابات گذشته که او خواسته یا ناخواسته نماد فکری و سیاسی آن به شمار می آید، را نفی کرد بلکه به نوبه خود گام بزرگی را در جهت بازگرداندن بخشی از مشروعیت از دست رفته جمهوری اسلامی[!] به آن برداشت.

گویانیوز در پایان نوشت: اکنون جمهوری اسلامی و مسئولانش می توانند نه تنها بسیاری از ادعاهای حامیان جنبش سبز و رهبران آن درباره تقلب در انتخابات گذشته ریاست جمهوری را با استناد به شرکت محمد خاتمی در انتخابات مجلس رد بکنند، بلکه می توانند از این حضور به عنوان عاملی برای مشروعیت دادن به انتخابات مجلس نهم و به تبع آن، نظام جمهوری اسلامی استفاده بکنند. به نظر می آید خود محمد خاتمی هم دقیقا از این مسئله و تبعاتش آگاهی داشت و با علم به این مسئله که رای دادنش عاملی برای مشروعیت بخشی به جمهوری اسلامی است این کار را انجام داد. او به همین خاطر در برگه رای خود نوشت: جمهوری اسلامی. سید محمد خاتمی یک بار دیگر و به بهترین و رساترین شکل ممکن نشان داد که میان مردم و نظام، نظام را انتخاب می کند. او هویت خود را از جمهوری اسلامی می گیرد. مشروعیت جمهوری اسلامی، مشروعیت اوست.
 
منبع: جام نیوز