Gerdab.IR | گرداب

روان شناسی اینترنت(3)

تاریخ انتشار : ۱۲ تير ۱۳۹۲

کرات و همکارانش درمباحث روان شناسی اینترنت به این نتیجه دست یافتند که استفاده فزاینده از اینترنت با کاهش ارتباط خانوادگی و شرکت در محافل اجتماعی محلی همراه است. افزون بر این، شرکت کنندگان در این پژوهش، به انزوای اجتماعی و افسردگی دچار شده بودند.

به گزارش گرداب، در یادداشت‌های پیشین به بررسی برخی نظریات مطرح در حوزه روان‌شناسی اینترنت پرداختیم از جمله اینکه اينترنت یک فضاى اجتماعى و شناختى است و استفاده از اطلاعات در این فضا، به فعال‌سازى روابط اجتماعى كمك مى‌كند.

فرايندهای ارتباطی درون فضايى خاص یعنی فضاى مجازى رخ مى‌دهد كه ويژگى‌هاى ساختارى و فرايندى ارتباط را گسترده‌تر مى‌كند.

اینترنت در میان همه گروه های اجتماعی اعم از زن و مرد، پیر و جوان، بی سواد و باسواد از جذابیت خاصی برخوردار است، گسترش اینترنت، مانند هر نوآوری دیگری به ایجاد دگرگونی هایی در جنبه های مختلف زندگی انجامیده و استفاده از آن، امری اجتناب ناپذیر شده است.

هیوبرت دریفوس از نظریه پردازان روان شناسی فضای مجازی در کتابش به نام "در باب اینترنت" استدلال می‌کند:
"درک ما از واقعیت چیزها و افراد و توانایی ما در ارتباط مؤثر با آنها به شیوه ای که بدن ما به نحوی بی سر و صدا در پس زمینه عمل می‌کند، ارتباط دارد.

توانایی بدن ما در دستیابی به چیزها، فراهم آورنده درک ما از واقعیت کاری است که انجام می دهیم و آماده ایم که انجام دهیم... همه این امور را بدن ما آن قدر بی دردسر، فراگیر و موفق انجام می‌دهد که ما ندرتاً متوجه آن می شویم.

به همین علت است که به سادگی بدین نتیجه گیری می رسیم که در فضای سیبرنتیکی می توانیم بدون حضور جسمی، ارتباط برقرار کنیم و در واقع، به همین علت است که امکان ارتباطی کامل از این نوع در فضای مجازی اینترنت ناممکن است".

در ارتباط هایمان از راه اینترنت، بر جنبه هایی از شخصیت مان که به دیگران عرضه می کنیم، نظارت بیشتری را نسبت به ارتباط های روزمره خود اعمال می نماییم. به همین دلیل، در یک رابطه اینترنتی نگرانی بیشتری در مورد فریبکاری وجود دارد.

بسیاری از روان شناسان این نگرانی را داشته اند که آسانی ارتباط های اینترنتی، چه بسا افراد را وا دارد تا زمان بیشتری را به تنهایی بگذرانند؛ به صورت آن لاین با غریبه ها صحبت کنند و ارتباط سطحی برقرار سازند و این کارها را به قیمت از دست دادن گفت وگوهای رو در رو و ارتباط های فامیلی و دوستانه انجام دهند.

کرات و همکارانش درمباحث روان شناسی اینترنت به این نتیجه دست یافتند که استفاده فزاینده از اینترنت با کاهش ارتباط خانوادگی و شرکت در محافل اجتماعی محلی همراه است. افزون بر این، شرکت کنندگان در این پژوهش، به انزوای اجتماعی و افسردگی دچار شده بودند.

تحقیقات کرات و همکاران که در سال ۱۹۹۸ به مدت دو سال برروی خانواده ها انجام شد، نمونه خوبی از تلاش های این اندیشمندان است.

تحقیقات آنها تحت عنوان تاثیر استفاده از اینترنت در روابط خانوادگی بود، در این تحقیقات آنها به خانواده‌هایی که به طور تصادفی انتخاب شده بودند، کامپیوتر و آموزش استفاده از آن را ارائه کردند.

بعد از طی دو سال با افزایش استفاده از اینترنت در خانواده ها، محققان با کاهش روابط خانوادگی و نیز کاهش حضور اجتماعی این جمع مواجه شدند.

به علاوه شرکت کنندگان در این تحقیق به انزوا و افسردگی روزافزون دچار شده بودند، این افزایش انزوا و کاهش حضور اجتماعی به خصوص در نوجوانان به وضوح دیده می‌شد.

انزوای اجتماعی در فضای وب بیشتر به جهت ماهیت خاص تعامل در این فضاست، تعاملی که در آن از امکان ارتباط صمیمی و راستین خودداری شده است و فرد همه ابعاد ارتباط را باید درون رایانه شخصی خود متبلور ببیند.

اعتياد به اينترنت همچنین مي‌تواند علايم افسردگي نوجوانان را مخفي كند و تشخيص اين اختلال رواني را در اين گروه سني به تعويق بياندازد.

 محققان مي‌گويند اگر وقتي نوجوان خود را براي خوردن شام صدا مي‌زنيد ساعت‌ها طول مي‌كشد تا رايانه خود را خاموش كند و به شما بپيوندد بايد بدانيد كه فرزند شما افسرده است.

ادامه دارد...