Gerdab.IR | گرداب

انتشار مقاله «اخلاق دینی و تعامل سایبری»

تاریخ انتشار : ۲۹ مهر ۱۳۹۳

مقاله «اخلاق دینی و تعامل سایبری» در نشریه «معرفت اخلاقی» منتشر شد.

به گزارش گرداب، نشریه «معرفت اخلاقی» مقاله‌ای را با عنوان «اخلاق دینی و تعامل سایبری» منتشر کرد.

در این مقاله سعی شده است درباره خصوصیات آسیب‌زای فضای سایبر بحث شده و اخلاق دینی به عنوان جبران كننده و كاهش دهنده آسیب ها پیشنهاد شود.

در مقاله، ابتدا خصوصیات رسانه و سپس عوامل ضعف اخلاق كاربران و در نهایت، دستاوردهای دین در تقویت اخلاق كاربران و راهبردهای تقویت و استحكام اخلاق دینی بررسی شده است.

در این مقاله تأكید بر این است كه اقدامات ملی و بین المللی كارآیی لازم را برای كاهش یا از بین بردن ناهنجاری های به وجود آمده ندارد، بلكه راهبرد فردی-اخلاقی و به صورت مشخص تر، اخلاق دینی می تواند فضای آسیب زای رسانه را به محیطی امن تبدیل كند.

اخلاق دینی، هم پشتوانه های استدلالی اخلاق كاربران را تحكیم می بخشد و هم ضمانت اجرای كارآمدی در اختیار قرار می دهد.

شرط مكمل راهبرد فردی-اخلاقی جامعه پذیری دینی، تقویت روحیه خود دیگرپنداری، آشناسازی با پیامد منطقی رفتار كاربران و نهادینه سازی امر به معروف و نهی از منكر است.

شما می‌توانید متن کامل این مقاله را از این‌جا مطالعه کنید.