Gerdab.IR | گرداب

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور:

شبکه ملی ابر‌رایانه‌ای کشور رونمایی می‌شود

تاریخ انتشار : ۱۵ اسفند ۱۳۹۰

ابررایانه هایی که تا پایان امسال رونمایی می شوند به عنوان ابررایانه های جانبی به ابررایانش های اصلی و مادر که همان ابررایانه شیخ بهایی و امیرکبیر هستند، متصل می شوند.

به گزارش گرداب، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: «شبکه ملی ابررایانه ای کشور با اتصال 12 ابررایانه در سراسر کشور تا پایان امسال رونمایی می شود.»

"نسرين سلطانخواه" اظهارداشت: «ابر‌رایانه های ملی شیخ بهایی و امیرکبیر درسال 89 رونمایی شدند و در فاز دوم قرار است با پیوستن 10 ابررایانه در مراکز تحقیقاتی و پژوهشی کشور شبکه ملی ابر‌رایانه ای ایران راه اندازی شود.»

وی اظهار داشت: «فاز اول، ایجاد ابررایانه ها در کشور بود و فاز دوم، ایجاد شبکه ملی ابررایانه ای کشور است. این شبکه در سال های آینده با پیوستن دیگر ابررایانه ها گسترش خواهد یافت.»

سلطانخواه خاطرنشان کرد: «قدرت ابررایانه های متصل به شبکه ملی ابررایانه ای کشور (شبکه گرید ملی) حداکثر سه ترافلاپس است و بر طبق برنامه ریزی های انجام شده قدرت محاسباتی ابررایانه ها در شبکه گرید ملی در مراکز مختلف علمی و پژوهشی به طور یکسان خواهد بود.»

وی افزود: «ابررایانه هایی که تا پایان امسال رونمایی می شوند به عنوان ابررایانه های جانبی به ابررایانش های اصلی و مادر که همان ابررایانه شیخ بهایی و امیرکبیر هستند، متصل می شوند.»

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور یادآور شد: «این ابررایانه ها در حوزه‌هایی چون هواشناسی، صنایع دفاعی و پروژه‌های تحقیقاتی پر ریسک کاربرد دارند و با استفاده از این ابررایانه‌ها می‌توان به شبیه سازی سامانه‌های پیش‌رانش در جهت شبیه سازی دارورسانی به سلول‌های بدن اقدام کرد و همچنین از این ابررایانه ها می توان در تحقیقاتی که نیاز به محاسبات عظیم دارند، استفاده کرد.»
 
منبع: دولت